ข่าวเทศบาล » ออกให้ความรู้คำแนะนำป้องกันโควิด19ผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงราย

ออกให้ความรู้คำแนะนำป้องกันโควิด19ผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงราย

2 เมษายน 2020
844   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกปฏิบัติการตาม ออกให้ความรู้ คำแนะนำ ตาม พรก.ฉุกเฉิน และประกาศ จังหวัดฯ แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงสถานที่มีการรวมกลุ่มกันภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการด้วยการให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย