ข่าวเทศบาล » เดินหน้าล้างตลาดปราศจากโรคตลาดงามเมือง

เดินหน้าล้างตลาดปราศจากโรคตลาดงามเมือง

2 เมษายน 2020
961   0

นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย ทำการล้างตลาดใน”โครงการล้างตลาด ปราศจากโรค” ตลาดงามเมือง โดยนำรถน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ทำความสะอาดร่วมล้างตลาดกับพ่อค้า-แม่ค้าตลาดงามเมือง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายตลาดปลอดภัย อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลนครเชียงรายขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมขับเคลื่อนการล้างตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อชาวเชียงรายทุกคน