ข่าวหน้าหนึ่ง » ผู้ว่าฯพาณิชย์-นำทีมลุย ตรวจตลาดจำหน่ายไข่ไก่

ผู้ว่าฯพาณิชย์-นำทีมลุย ตรวจตลาดจำหน่ายไข่ไก่

31 มีนาคม 2020
2962   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นำทีมเข้าตรวจตลาดสด ตลาดกลาง และร้านจำหน่ายไข่ไก่ พร้อมกำชับนโยบายเข้มงวดด้านความสะอาด ความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้ซื้อและผู้ขาย ห้ามการกักตุน และห้ามจำหน่ายสินค้าเกินจากราคาควบคุม


บ่ายวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทีมร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงรายและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายอำเภอเมืองเชียงราย ตลอดทั้งเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมภารกิจด้านการดูแลด้านเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชน


นางวนิดาแจ้งว่า โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามกำกับดูแลผู้ประกอบการในครั้งนี้ เพื่อไม่ให้ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบประชาชนในสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม ได้ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก หรือ กักตุนสินค้า ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าและร้านซุปเปอร์สโตร์ รวมทั้งตลาด รวมทั้งหมด 3 แห่ง คือ ร้านอำพันฟาร์ม ผู้ผลิต (ผู้จำหน่ายส่งและปลีกไข่ไก่) ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ ตลาดล้านเมือง (บจก.เจียงฮาย มาร์เก็ต) ตลาดค้าส่งผักและผลไม้ ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


ในสภาวการณ์ที่ประชาชนกำลังประสบความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 จังหวัดเชียงรายจึงขอให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ซ้ำเติมประชาชน ไม่ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID 19 ขณะนี้ ขอให้ผู้ประกบการได้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ห้ามขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าไข่ไก่และสินค้าอุปโภคบริโภค
2. ห้ามมิให้ดำเนินการใดๆ โดยจงใจจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควร
3. ห้ามมิให้กักตุนสินค้า หรือปฏิเสธการจำหน่วย หรือไม่นำสินค้าออกจำหน่าย หรือไม่เสนอขายตามปกติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
4. ให้มีการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน

กรณีพบว่ามีการจำหน่ายสิค้าในราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า ปฏิเสธการจำหน่ายหรือไม่นำสินค้าออกจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือประปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีไม่แสดงราคาหรือจำหน่ายไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด


หากพบเห็นการกักตุนสินค้า หรือปฏิเสธการจำหน่ายหรือจำหน่ายในราคาที่สูงเดินสมควร สามารถแจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1563 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โทร 0 5315 0196