ข่าวสังคม » SAVE​ เจียงฮาย

SAVE​ เจียงฮาย

20 มีนาคม 2020
870   0

วิศิษฏ์​ อริยะ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เปิดงาน”SAVE​ เจียงฮาย” โดยความร่วมมือของ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
ในการจัดงานครั้งนี้ มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน COVID 19
โดยมี พ.ญ.กมลชนก สามิตร แพทย์ทางเลือก สาขาเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ เป็นวิทยากร และให้ความรู้ สาธิตสอน การทำหน้ากากผ้าสู้ไวรัส COVID 19

ณ ชั้น G โซนทะเลหมอก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย