ข่าวทั่วไป » TIP ส่งมอบความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

TIP ส่งมอบความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

19 มีนาคม 2020
414   0

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID -19) ให้กับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองครอบคลุม กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานสัญญาจ้าง จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โดย ดร.รักษ์และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้จัดสรรงบประมาณส่วนตัว เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับพนักงาน ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ในขณะนี้  ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)