ข่าวสังคม » TIP รับประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

TIP รับประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

18 มีนาคม 2020
676   0

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครอง ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เพื่อความอุ่นใจ กับพนักงาน ผู้ช่วยพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานใน ธนาคาร ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนกว่า 27,000 คน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ บางเขน