ข่าวทั่วไป » โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดแถลงข่าว 3 ภาคีเครือข่าย ในการมอบรายได้จากการจัดงานกิจกรรม วิ่งเพื่อสุขภาพครั้งที่ 1 (1D.S. Run for Health 2020)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดแถลงข่าว 3 ภาคีเครือข่าย ในการมอบรายได้จากการจัดงานกิจกรรม วิ่งเพื่อสุขภาพครั้งที่ 1 (1D.S. Run for Health 2020)

13 มีนาคม 2020
1825   0

นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเชาวลิต สุธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรัตนา คำตื้อ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นางปราณี อินทะชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมในการแถลงข่าวและชี้แจง การดำเนินกิจกรรม และทำการมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้แก่ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท ณ ห้องประชุม โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์เชียงราย