ข่าวสังคม » สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย รับรายงานตัวและให้คำแนะนำแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย รับรายงานตัวและให้คำแนะนำแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ

11 มีนาคม 2020
1670   0

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติกลุ่มคุมความประพฤติ จำนวน 2 คน และอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.แม่สาย จำนวน 6 ท่าน ช่วยกันรับรายงานตัวและให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อ.แม่สาย (วัดพรหมวิหาร) จำนวน 70 คนและช่วยกันควบคุมดูแลการทำงานบริการสังคมผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 64 คน โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปีและกระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และมองเห็นคุณค่าในตนเอง