ข่าวสังคม » สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย จัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล ที่ดำเนินกิจการมา เป็นปีที่ 28

สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย จัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล ที่ดำเนินกิจการมา เป็นปีที่ 28

9 มีนาคม 2020
1114   0

สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย
จัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล ในการดำเนินการ มาเป็นปีที่ 28

ในการนี้ได้รับความเมตตา จาก เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร ” วิ” พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส แห่งวัดห้วยปลากั้ง มาเป็นองค์ประธานและเจิมพระพุทธรูปพร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสมาคม

พร้อมกันนั้นได้นำเอาข้าวสาร มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนบริเวณรอบที่ทำการ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เป็นจำนวน 200 ถุง


สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ขอขอบพระคุณ คุณโอภาส สุขเจริญไกรศรี ที่สนับสนุน พระพุทธรูปประจำสมาคมฯ และบริจาค หัวสิงห์โต รุ่นใหม่อีก 2 หัวให้แก่สมาคม และ ผู้มีเกียรติ ร่วมบริจาคสมทบ มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

พร้อมกันนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความสามัคคีของอาสาสมัคร ได้จัดให้มีการ แข่งกีฬา เพื่อเชื่อมความสามัคคีของหมู่คณะ ณ ยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย