ข่าวทั่วไป » พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี

9 มีนาคม 2020
827   0

ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นประธาน “พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี” สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายคำนึง ทองเกตุ หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารเรียนแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย