ข่าวเทศบาล » เชียงรายจัดแข่งกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงรายประจำปี 2563

เชียงรายจัดแข่งกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงรายประจำปี 2563

2 มีนาคม 2020
581   0

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด โครงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ที่ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วม รวมไปถึงตัวแทนนักกีฬาจาก 12 ชนิดกีฬา

ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้มีความเพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้หันออกกำลังกายและเล่นกีฬา สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย