ข่าวทั่วไป » เปิดโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการทำเบเกอรี่ฟิวชั่น

เปิดโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการทำเบเกอรี่ฟิวชั่น

2 มีนาคม 2020
395   0

นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการทำเบเกอรี่ฟิวชั่น เมื่อเช้าวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และรองรับความต้องการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของจังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน รวมทั้ง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ในการได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ