ข่าวทั่วไป » ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1

ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1

2 มีนาคม 2020
443   0

การันต์ จันทรานันต์ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.36(เชียงราย-พะเยา) และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ออกประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1(6 เดือนแรก) ครูผู้ช่วยสอนวิชาศิลปะ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน กรรมการ และหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาศิลปะ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม