ข่าวทั่วไป » สานต่อพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า” ม่วนขนาด เปิด “กาดศิลป์” Art and Craft Market ตลาดนัดติดดิน อนุรักษ์งานศิลป์สไตล์ล้านนา-ร่วมสมัย  

สานต่อพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า” ม่วนขนาด เปิด “กาดศิลป์” Art and Craft Market ตลาดนัดติดดิน อนุรักษ์งานศิลป์สไตล์ล้านนา-ร่วมสมัย  

2 มีนาคม 2020
373   0

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของสมเด็จย่า เปิด อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) ศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ชวนคนรักงานศิลป์เสพกลิ่นอายวัฒนธรรมล้านนาและศิลปะหลากแขนง จัดงานเปิด “กาดศิลป์” Art and Craft Market ตลาดนัดสินค้าหัตถกรรมและกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะครั้งแรก โดยมีคนในชุมชนสถาบันการศึกษา และชาวดอยตุง มาปล่อยฝีมือโชว์งานศิลปะ งานคราฟต์ทำมือ และอาหารหลากเมนู เพื่อรักษามรดกด้านศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 – 21:00 น. ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยภายในงาน คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา  กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ  ท่ามกลางศิลปินชื่อดังเมืองเชียงราย อาทิ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ  ศิลปินเซรามิคดอยดินแดง  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มาร่วมสัมมนาเรื่อง “ข้อคิดเห็นการสร้างสรรค์ให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองศิลปะอย่างแท้จริง” กระตุ้นคนรุ่นใหม่ใส่ใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมบ้านเกิด พร้อมทั้งให้ข้อคิดถึงคนในท้องถิ่นด้วยว่า “สิ่งที่สมเด็จย่า ทรงทำไว้ให้ลูกหลานมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของป่า คน อาชีพ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ เราต้องช่วยกันสานต่อ ไม่ท้อถอย ถ้าเราช่วยกัน เชียงรายจะเป็นเมืองศิลปะอย่างแท้จริงได้แน่นอน”