ข่าวสังคม » ถนนคนม่วนเปิดต่ออย่างถูกกฎหมาย พ่อค้า-แม่ค้า-ผู้บริโภคได้ประโยชน์

ถนนคนม่วนเปิดต่ออย่างถูกกฎหมาย พ่อค้า-แม่ค้า-ผู้บริโภคได้ประโยชน์

28 กุมภาพันธ์ 2020
887   0

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีถนนคนม่วน

เทศบาลนครเชียงรายมุ่งสนับสนุนและดำเนินการให้ถนนคนม่วนให้มีต่อไปในรูปแบบที่ถูกกฎหมายและเป็นผลดีต่อพ่อค้าแม่ค้า นักท่องเที่ยว และชุมชน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ โดยยึดแนวทางปฏิบัติเหมือนถนนคนเดิน (5 บาท) และพร้อมยืนหยัดปฏิบัติตามหน้าที่เท่าที่สามารถทำได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะ

—————————————-
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดข้างล่าง (ฉบับยาว) ได้เลยค่ะ
—————————————-

“เขาว่ากันว่า…”
“เขาว่าจะปิดตลาด”
“เขาว่าไม่ปิดแต่ทำให้ถูกกฎหมาย”
“เขาว่าไม่ใช่ตลาด”
“งั้นก็เป็นตลาดเถื่อนบนที่หลวงสิ?”
“แล้วเงินเข้ากระเป๋าใครถ้าไม่เข้าหลวง?”
“เขาว่ากันว่า….”

——————————————
สารพัดข่าวลือเกี่ยวกับถนนคนม่วน: ข้อเท็จจริงของตลาด
——————————————

ความเป็นมา

ตามธรรมชาติของกิจการตลาดทั่วๆไป ที่มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ บ้างคิดว่าตลาดสร้างความสะดวกสบายในการซื้อของ บ้างก็เดือดร้อนรำคาญเพราะอาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือมีการกีดขวางการจราจร การสัญจร กฎหมายจึงวางหลักการไว้ว่า ผู้ใดที่มีความประสงค์ประกอบกิจการตลาด ให้ขออนุญาตและดำเนินการตามกฎหมายให้ครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อราชการจะได้เข้าไปดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุขอนามัย ตลอดจนสุขภาพของผู้บริโภค ให้ถูกตามหลักสาธารณสุข

ข้อพิพาทที่ถนนคนม่วนเกิดขึ้นจากมีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆว่าต้องถูกเก็บค่าเช่าหลายต่อหลายอย่างในราคาแพง รวมๆแล้วแผงละเกือบ 100 บาท ซึ่งต่างกับถนนคนเดินที่เก็บเพียง 5 บาท ทั้งๆที่จัดในที่ทางของหลวงเหมือนกัน อีกทั้งบุคคลที่มีเส้นสายก็จะได้รับการดูและเป็นพิเศษ นอกเหนือจากนั้นตลาดดังกล่าวก็จัดขึ้นบนที่ทางสาธารณะ แต่ทำไมรายได้กลับไม่เข้าหลวง แต่ไปตกอยู่กับบุคคลบางกลุ่ม และที่สำคัญที่สุดทราบในภายหลังว่าตลาดแห่งนี้ไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างที่ทุกคนเข้าใจกัน

——————————————

เทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการอย่างไร

1 เร่งออกประกาศให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย

ตามที่ได้มีการร้องเรียน เมื่อเทศบาลนครเชียงรายพบว่าเป็นกรณีที่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง และไม่ได้เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักของกฎหมายตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข นั่นคือ ออกคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายยุติการกระทำดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ด้วยเทศบาลนครเชียงรายตระหนักถึงผลกระทบต่อต่อประชาชนผู้บริสุทธ์ิและพ่อค้าแม่ค้าผู้สุจริต ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงรายจึงได้ระบุในประกาศ ให้นำหลักเกณฑ์เดียวกับถนนคนเดิน (ซึ่งจัดโดยภาครัฐ) นำมาปรับใช้ ซึ่งก็แปลสั้นๆได้ว่า หากพ่อค้าแม่ค้าประสงค์ที่จะขายของต่อไป ก็จะได้เช่าที่ขายของในราคาที่ถูกลง (5 บาท) เช่นเดียวกับถนนคนเดิน อีกทั้งรายได้ที่จัดเก็บทุกบาททุกสตางค์ก็จะเข้าหลวง

2 แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

นอกจากเทศบาลจะคำนึงถึงผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าแล้ว เทศบาลนครเชียงรายยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยบริเวณชุมชนสันโค้งน้อย ดังนั้นเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่กับชุมชนสันโค้งน้อยอย่างเต็มที่ เทศบาลนครเชียงรายจึงได้ระบุในประกาศว่าพร้อมสนับสนุนผู้สุจริตในชุมชนมาร่วมงาน เท่าที่ระเบียบและกฎหมายเปิดช่องให้กระทำได้

3 แจ้งความดำเนินคดี

เมื่อได้มีการออกประกาศของเทศบาลนครเชียงรายไปแล้ว อีกทั้งยังได้แจ้งเจตนารมณ์ความหวังดีต่อชุมชน แต่ผู้กลุ่มบุคคลฯกลับมิได้ปฏิบัติตามประกาศของทางราชการ เทศบาลนครเชียงรายจึงไม่เหลือทางเลือกอื่นใด นอกจากแจ้งความดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทจากการร้องเรียน เพราะหากเทศบาลไม่ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับข้อร้องเรียนมา เทศบาลนครเชียงรายจำต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้กฎหมายเป็นเครื่องชี้ขาด

——————————————
มุ่งสานต่อภารกิจ : ทำถนนคนม่วนให้มีต่อไปในรูปแบบที่ถูกกฎหมาย และเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย
——————————————

เทศบาลนครเชียงรายได้ยืนยันตามประกาศที่ได้ออกไปแล้ว ว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการหารายได้ขอราษฎร พ่อค้าแม่ค้าจะยังคงสามารถขายของได้ต่อไป แต่มีภาระค่าเช่าที่ถูกลง ส่งผลให้ไม่ต้องส่งต่อภาระต้นทุนการขายสินค้าไปยังผู้บริโภค ชุมชนสันโค้งน้อยก็ยังคงมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการถนนคนม่วนโดยสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการได้ และยังสามารถเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ผ่านเทศบาล บูรณาการทรัพยากรต่างๆร่วมกับเทศบาลเพื่อพัฒนาชุมชนของตนอย่างเข้มแข็งได้มากขึ้น

—————————————–

“เขาว่ากันว่า…”
“เขาว่าจะปิดตลาด”
“เขาว่าไม่ปิดแต่ทำให้ถูกกฎหมาย”
“เขาว่าไม่ใช่ตลาด”
“งั้นก็เป็นตลาดเถื่อนบนที่หลวงสิ?”
“แล้วเงินเข้ากระเป๋าใครถ้าไม่เข้าหลวง?”
“เขาว่ากันว่า….”

——————————————
ขอสรุปข้อเท็จจริงเพียงเท่านี้นะคะ
——————————————

แอดมิน ได้แจ้งข้อมูลให้ทุกๆท่านทราบแล้วถึงเหตุผล ความจำเป็น และการดำเนินการต่างๆที่เทศบาลต้องทำ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

เป็นที่น่าเศร้าใจว่าปัจจุบัน กลุ่มบุคคลฯกลับเลือกเพิกเฉยต่อประกาศของทางราชการ และยังคงดำเนินกิจการต่อไป ท่ามกลางเสียโอดครวญจากการร้องเรียนของประชาชนหลายกลุ่ม ว่าในสภาพที่เศรษฐกิจที่ไม่ได้ดีมาก แต่กลับมีกลุ่มบุคคลฯสามารถนำที่ของรัฐ ถนนของรัฐมาแสวงหารายได้จากพวกเขา โดยการจัดตั้งตลาดที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

แอดมินขอวิงวอนไปยังผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง ให้เคารพในหลักของกฎหมาย และหาทางออกร่วมกันตามช่องทางที่กฎหมายเปิดช่องให้กระทำได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย มิใช่คนใดคนหนึ่งนะคะ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านไม่มากก็น้อย และขอให้ทุกๆท่านโปรดติดตามข่าวสารจากทางราชการด้วยนะคะ

ขอบคุณค่า 🙏