ข่าวหน้าหนึ่ง » จัดกิจกรรม “Meet The Press เราจะสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบต่อสถานการณ์รอบตัวอย่างไร ถึงจะจ๊าบ?”

จัดกิจกรรม “Meet The Press เราจะสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบต่อสถานการณ์รอบตัวอย่างไร ถึงจะจ๊าบ?”

27 กุมภาพันธ์ 2020
1081   0

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นำโดย นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงราย นำโดย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย จัดกิจกรรม “Meet The Press เราจะสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบต่อสถานการณ์รอบตัวอย่างไร ถึงจะจ๊าบ?” เมื่อบ่ายวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องเฮอริเทจ บอลรูม 1 ชั้น L โรงแรมเฮอริเทจ ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กำลังปรับตัวและร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง เร่งสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน โดยมี ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นางสาวผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ นายกิตติ ทิศสกุล อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงราย  นายแพทย์ ภุชงค์ ชื่นชม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ท่ามกลางสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

นางสาวผากายมาศ เวียร์ร่า ได้กล่าวถึงประเด็นการท่องเที่ยวชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ด่านพรมแดน 3 แห่ง ที่อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ และอำเภอแม่สาย และยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน เสมือนพี่น้อง ทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยว จากสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การเดินเรือสินค้าของจีนต้องหยุดชะงัก จึงอยากเชิญชวนคนไทยร่วมให้กำลังใจชาวจีนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ และเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่รัฐบาลได้ปลดล็อกสินค้าหน้ากากอนามัย ให้สามารถส่งออก ไปจำหน่ายในประเทศจีนได้เรียบร้อยแล้ว

ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงการแชร์ข่าวสารทางสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีข่าวปลอมออกมาบ่อยมาก เสนอให้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เช่น สาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการต้องใช้สื่อออนไลน์มาปรับใช้กับธุรกิจ และเชื่อว่า จังหวัดเชียงรายมีศักยภาพที่จะผลักดันในการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยงเชิงสุขภาพได้ เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงรายให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น

นายกิตติ ทิศสกุล อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงราย กล่าวถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายว่า ปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบไปทั่วโลก ประกอบกับสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยที่รับผลกระทบจากทั่วโลกมีผลอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายจึงจะต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น เช่นสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขาย การลดราคา สร้างเทศกาลใหม่ขึ้นมา เพิ่มจุดหมายใหม่ๆ กระตุ้นความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศไทย

นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงราย กล่าวว่า จากการยืนยันของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid – 19 แต่อย่างใด ผลยืนยันทางการแพทย์ 100% และจากปัญหาที่เกิดขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเชียงราย โดยร่วมกันประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งสิ่งที่ทำได้ง่ายและไม่มีต้นทุน จึงเชิญชวนให้ทุกคนร่วมตกแต่งโปรไฟล์เฟซบุ๊ก #Chiangraisave ได้ที่https://www.facebook.com/390780664633476/posts/1106164589761743/ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเที่ยวเชียงรายปลอดภัย ไปกับน้องกอดอุ่น

นายแพทย์ ภุชงค์ ชื่นชม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงการรับมือของธุรกิจบริการต่างๆ เช่น โรงแรม รถโดยสารฯ โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลความสะอาดตามจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ห้องน้ำ ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้ ต้องระวังตนเองไม่ให้เข้าไปอยู่พื้นที่ หรือสถานการณ์เสี่ยงที่ติดเชื้อด้วย ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการคัดกรองคนเข้าเมืองตามจุดผ่านแดนต่างๆ อย่างเข้มข้น และเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ เพื่อรับมือหากเกิดเหตุการณ์วิกฤต ประชาชนจังหวัดเชียงราย รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ในปี 2563 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครบรอบ 60 ปี จะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย แต่อย่างไรก็ตามชาวเชียงรายจะต้องช่วยกันในการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายให้ความปลอดภัยด้วย

 

สำหรับกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายจัดขึ้นเพื่อสื่อสารข้อมูลสถานการณ์แวดล้อม ด้วยการระดมความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนผ่านภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงราย เพื่อรับมือในเชิงป้องกันผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ หากประชาชนได้รับรู้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนโดยตรง จะมีความเชื่อถือในข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพลิกฟื้นสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการด้านป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนได้อีกด้วยเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า