ข่าวสังคม » เสวนาเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ

เสวนาเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ

27 กุมภาพันธ์ 2020
1103   0

ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
สื่อมวลชนเชียงราย
จัดการเสวนา เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ สร้างภูมิคุ้มกันรับผลกระทบเพื่อการพัฒนา ร่วมกันหาทางแก้วิกฤตอย่างยั่งยืน
โดยมี ผกายมาศ เวียร่า, ดร.อนุรักษ์ อินทร, กิตติ ทิศสกุล และ นงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ เป็นวิทยากร
ณ ห้องเฮอริเทจบอลรูม โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย