ข่าวทั่วไป » เข้าพบเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร “วิ” พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส แห่งวัดห้วยปลากั้ง

เข้าพบเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร “วิ” พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส แห่งวัดห้วยปลากั้ง

20 กุมภาพันธ์ 2020
941   0

วันที่ 8 มีนาคมนี้ เวลา 10.00 น.
สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ได้รับเมตตาจาก เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร “วิ” พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส แห่งวัดห้วยปลากั้ง

🙏  มาเป็นประธาน เนื่องในการทำบุญเพื่อเป็นสวัสดิ์มงคล สำนักงานสมาคมฯ และ ทีมงานอาสาสมัคร
พร้อมกันนั้นได้นำเอาข้าวสาร มาทำการแจกจ่ายให้แก่ผู้ ร่วมงาน และประชาชนทั่วไปด้วย

📍 ณ ที่ทำการสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ติดกับอาคารคอนโดเทล และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม