ข่าวสังคม » พิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า”

พิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า”

19 กุมภาพันธ์ 2020
685   0

นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า” ของอำเภอเมืองเชียงราย โดยการสร้างฝายกั้นน้ำ ณ ลำน้ำป่ายางคำนุ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ รวมประมาณ 300 คน เข้าร่วมในกิจกรรม