ข่าวสังคม » โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดคลินิกการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ กัญชาทางการแพทย์ Medical Cannabis Clinic Chiangrai Prachanukroh Hospital

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดคลินิกการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ กัญชาทางการแพทย์ Medical Cannabis Clinic Chiangrai Prachanukroh Hospital

12 กุมภาพันธ์ 2020
1739   0

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดคลินิกการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ กัญชาทางการแพทย์

Medical Cannabis Clinic Chiangrai Prachanukroh Hospital

นายแพทย์ชัยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดคลินิกการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

“ทิศทางกัญชา จังหวัดเชียงราย เพื่อการรักษาทางการแพทย์ การเข้าถึง การปลูก และการครอบครอง” ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

โดยเริ่มเปิดให้บริการ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  คลินิกอายุรกรรมพิเศษเบอร์ 14 ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์