ข่าวทั่วไป » 🏥ร่วมกิจกรรมในวันครบรอบ 83 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

🏥ร่วมกิจกรรมในวันครบรอบ 83 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

11 กุมภาพันธ์ 2020
736   0

📍 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ เป็นวันครบรอบก่อตั้ง 83 ปีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์ชัยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้จัดให้มีพิธีการ สักการะพระภูมิเจ้าที่ พร้อมทั้งทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 84 รูป ที่ข้างอาคารสมเด็จย่าฯ

และพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนา ณ  ห้องประชุม เสม พริ้งพวงแก้ว ฉายสไลด์มัลติวิชั่นประมวลกิจกรรม “มุ่งสู่ A  -HA อย่างมั่นใจ 83 ปีโฮงยาไทยคุณภาพ” ความก้าวหน้าของโรงพยาบาลในปัจจุบัน ถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ อาทิ

– การเปิด OPD ใหม่

– เปิดศูนย์รับบริการโลหิตแห่งใหม่

– เปิดศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง ( ที่สวนตุงและโคม)

– ปรับปรุงระบบการจราจรภายในโรงพยาบาล

โดยมีอดีตผู้อำนวยการ และบุคลากรพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง