ข่าวสังคม » บรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าราชการใกล้เกษียณในโครงการ “เกษียณสร้างสุข”

บรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าราชการใกล้เกษียณในโครงการ “เกษียณสร้างสุข”

3 กุมภาพันธ์ 2020
1098   0

นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ บรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าราชการใกล้เกษียณในโครงการ “เกษียณสร้างสุข” ที่จัดโดยคณะพยาบาลฯมช. รุ่น 1/2563 จำนวน 131 คน จากหลายหน่วยงานราชการทั้งสธ. มท. ทรัพยากรฯ ศธ.ฯลฯ ขอให้ทุกคนเป็นข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญที่ดี ยังคงkeep going ที่จะทำสิ่งดีงามเพื่อแผ่นดินต่อไปและจะต้องเป็นตัวอย่างของข้าราชการที่ดี รู้คุณและแทนคุณแผ่นดินตลอดไป หลายคนที่ตั้งใจจะเลี้ยงหลานก็ให้รู้ว่าจะต้องเลี้ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยและสามารถดูแลตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ มีจิตใจที่ดีคือไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนใครและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนเท่าที่จะช่วยได้เกษียณแล้วให้ช่วยเหลือชุมชนสร้างชุมชนของเราให้เป็น”ชุมชนเข้มแข็ง”เพื่อแก้ไขปัญหาเรื้อรังของสังคมให้หมดไปอย่างยั่งยืน