ข่าวทั่วไป » ดำเนินการตรวจความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ

ดำเนินการตรวจความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ

3 กุมภาพันธ์ 2020
483   0

พ.อ.ยุธิส พันธ์ทวี ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการตรวจความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องจากประเทศไทยกำลังเริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ฝนทิ้งช่วงและยังพบว่ามีปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนต่างๆทั่วประเทศมีปริมาณน้อย/ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ณ บก.นพค.35 สนภ.3 นทพ. บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย