ข่าวทั่วไป » ร่วมจัดนิทรรศการงานประจำปีพ่อขุนเม็งรายมหาราช

ร่วมจัดนิทรรศการงานประจำปีพ่อขุนเม็งรายมหาราช

3 กุมภาพันธ์ 2020
425   0

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทั้งภาครัฐ และเอกชน 13 แห่ง ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการงานประจำปีพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ สนามบินเก่า เชิญชมนิทรรศการการแนะแนวอาชีพการแสดง สอน108 อาชีพและระยะสั้นฟรี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา