ข่าว มร. ชร. » ศึกษาดูงานที่ หอปรัชญา ร.9 ม.ราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)

ศึกษาดูงานที่ หอปรัชญา ร.9 ม.ราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)

3 กุมภาพันธ์ 2020
1409   0

คณะศึกษาดูงานจาก ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม และ ขอนแก่น จำนวน 44 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่ หอปรัชญา ร.9 ม.ราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และก่อนหน้านี้ได้สักการะอนุสาวรีย์ อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว ที่สำนักงานอธิการฯมร.ชร.ในฐานะศิษย์เก่า วค.มหาสารคาม(วค.ม.-มรภ.ม.) รุ่น137 (ปี 2513) นำทีมโดย อ.อุบลรัตน์ (ซื่อตรง)ยศธสาร  อ.พิณรัตน์(ชัยนิคม) ปะวรรณจะ และ ดร.พิเชษฐพงษ์ โคตรทอง ต่างประทับใจในสถานที่และสาระที่ได้รวมทั้งการต้อนรับไปตามๆกัน ทั้งนี้ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการฯฐานะผู้กำกับสนับสนุนงานสำนักประชาสัมพันธ์ฯ(สปชส.) ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผ่าน ผศ.สุรพล เวียงนนท์ ที่ปรึกษา “ก้านบัว-พลัส” และ นางจันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี รองผอ.สปชส. อีกทั้ง ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี ผอ.หอปรัชญา ร.9 ก็ให้ความสำคัญมอบน้ำดื่ม 4 แพ็ค โดยมอบให้ทีมงานนำโดย เจ๋ง– กษิดิฎ ทายา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายเต็มรูป ต่างยกนิ้วให้ในความรู้ที่ได้จากหอปรัชญาฯและฝากขอบคุณผู้บริหาร มร.ชร.เมื่อ13 ม.ค.63