ข่าวสังคม » ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ของจังหวัดเชียงราย

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ของจังหวัดเชียงราย

3 กุมภาพันธ์ 2020
630   0

ผศ.งามนิตย์ ราชกิจ นายกสมาคมแม่ดีเด่น จังหวัดเชียงราย นำคณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสมาคมฯ นำขนมมอบให้แก่เด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ของจังหวัดเชียงราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย