ข่าวทั่วไป » พิธีเปิดงานพาวิลเลียนร่วมสมัย “เชียงรายเมืองศิลปะ” Chiangrai Art Pavilion

พิธีเปิดงานพาวิลเลียนร่วมสมัย “เชียงรายเมืองศิลปะ” Chiangrai Art Pavilion

28 มกราคม 2020
1474   0

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับ

เครือข่ายศิลปินขัวศิลปะ

จัดงานพาวิลเลี่ยนร่วมสมัย

บ่งบอกเอกลักษณ์แห่งเชียงรายเมืองศิลปะในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานพาวิลเลียนร่วมสมัย “เชียงรายเมืองศิลปะ” Chiangrai Art Pavilion โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) เมื่อค่ำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณพื้นที่ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2563 ภายในสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายชาตะ ใหม่วงค์ ศิลปินผู้ออกแบบ และแนวคิดในการสร้างพาวิลเลียน นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ธนัญญา เฉิดโฉม รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย เข้าร่วมเปิดงาน

สำหรับงานเชียงรายอาร์ตพาวิลเลียน คือการออกแบบอาคารแสดงผลงานศิลปะ (ในรูปแบบร่วมสมัย) โดยแรงบันดาลใจจากเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ ออกแบบโดย คุณชาตะ ใหม่วงค์ ศิลปินขัวศิลปะเชียงราย ภายใต้การดูแลควบคุมโดยอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ รูปแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ความงามของเมืองแห่งดอกไม้ ขุนเขา และศิลปะพื้นบ้านที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาช่างพื้นบ้าน สล่าชั้นครู ศิลปิน สู่การเป็นเมืองศิลปะร่วมสมัยที่มีศิลปินมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเชียงรายสู่การเติบโตเป็นเมืองศิลปะในระดับสากลอย่างยั่งยืน