ข่าวทั่วไป » เนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง ในวันที่ 25 มกราคมนี้

เนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง ในวันที่ 25 มกราคมนี้

23 มกราคม 2020
686   0

📍เนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง ในวันที่ 25 มกราคมนี้
📍🎷เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร”วิ”
พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส
🙏 ได้เจริญพรมายังพุทธศาสนิกชนและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่าน
💅 ขออำนาจ คุณพระรัตนตรัย และบุญญาธิการบารมี แห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม
จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง ไปด้วยธนสารสมบัติ สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการ เทอญ