ข่าวสังคม » พิธีเปิดการจัด “การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย”

พิธีเปิดการจัด “การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย”

4 มกราคม 2020
1251   0

🇹🇭สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณะภัย
📍 โดยนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมฯ
📍 นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ เลขาธิการสมาคมฯ
⚡ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และอาสาสมัครฯ
👍 ร่วมกันจัด “การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย”
💅 โดยได้รับเกียรติจาก นายอรุณ ปินตา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ห้องประชุมสีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
📍 เพื่อให้อาสาสมัครทุกนายได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเป็นอาสาสมัคร
📍 เพื่อให้มีความพร้อมในการออกช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน
📍 และเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติ ให้แก่อาสาสมัคร ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน