ข่าว มฟล. » นิติศาสตร์ มฟล.นำ นศ. ลงพื้นที่จริง เรียน ‘กฎหมายแม่น้ำระหว่างประเทศ’ พร้อมรับฟังข้อกังวลจากภาคประชาชน

นิติศาสตร์ มฟล.นำ นศ. ลงพื้นที่จริง เรียน ‘กฎหมายแม่น้ำระหว่างประเทศ’ พร้อมรับฟังข้อกังวลจากภาคประชาชน

4 มกราคม 2020
1268   0

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมนำนักศึกษา ลงพื้นที่ โฮงเฮียนฮักน้ำของ อ.เชียงของ และท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อ.เชียงแสน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากฎหมายแม่น้ำระหว่างประเทศ สอนโดยอาจารย์อริศรา เหล็กคำ โดยการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการแม่น้ำระหว่างประเทศ มีการสอนหลักการและทฤษฎีการใช้น้ำในแม่น้ำระหว่างประเทศทั่วไป และการศึกษาถึงการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขง โดยแม่น้ำโขงไหลผ่าน 6 ประเทศ ตั้งแต่จีน เมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ทั้งนี้กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างมีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 ที่วางหลักเกณฑ์การใช้น้ำในแม่น้ำโขงระหว่างรัฐสมาชิกไว้ โดยในชั้นเรียนนี้ได้หยิบยกกรณีศึกษาเรื่องการใช้น้ำในแม่น้ำโขงในการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในแม่น้ำสายหลักในประเทศลาวเพื่อขายไฟฟ้าให้กับกฟผ.ไทย โดยกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ได้พานักศึกษาไปพบครูตี๋ นิวัฒน์ ร้อยแก้ว เพื่อให้นักศึกษาทราบสถานการณ์จริงที่ชาวบ้านเป็นกังวลเกี่ยวกับการใช้น้ำในแม่น้ำโขง และการใช้สิทธิของชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขงแปดจังหวัดในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อเพิกถอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐบาลไทยและลาวเพื่อยกเลิกการสร้างเขื่อน