ข่าว มฟล. » มฟล.จัดสัมมนาครูแนะแนว พร้อมแนะนำสาขาวิชาตลาดงานต้องการ

มฟล.จัดสัมมนาครูแนะแนว พร้อมแนะนำสาขาวิชาตลาดงานต้องการ

4 มกราคม 2020
811   0

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนต้อนรับพร้อมร่วมบรรยายและเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือทีแคส (TCAS) ตลอดจนแนะนำหลักสูตร และเหตุผลที่ ‘ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ ร่วมกับผู้แทนจากแต่ละสำนักวิชา ก่อนนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการบิน ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม รวมถึงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมนี้มีครูแนะนำจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า125 คนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ

ทั้งนี้รองอธิการบดี ยังได้แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของ มฟล.ที่ล้วนเปิดขึ้นตามความต้องการของสังคมหรือตลาดงาน ไม่ว่าจะเป็นสาขาเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว ที่เปิดสอนในสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวเก็บเกี่ยวในฐานะกระบวนการสำคัญที่จะทำให้ผลลิตด้านเกษตรยังคงคุณภาพได้จากแปลงปลูกไปจนถึงผู้บริโภค หรือสำนักวิชาจีนวิทยา ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมีผู้สนใจเข้าเรียน ทั้งด้วยกระแสจีนและด้วยความที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีนหลายแห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเซี๊ยะเหมินที่ได้ส่งอาสาสมัครจากจีนมาเป็นครูสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ทำให้ผู้เข้าเรียนได้มีโอกาสเรียนกับต้นฉบับหรือเจ้าของภาษา ทั้งยังมีสำนักวิชาใหม่ล่าสุดคือสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ที่รวบรวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือกทั้งไทยทั้งจีนรวมถึงกายภาพบำบัดเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเป็นทางเลือกให้ได้เลือกเรียนสำหรับผู้สนใจ เป็นต้น