ข่าวสังคม » กกต.เชียงรายส่งมอบอาคารสุขานักเรียน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ร.ร.บ้านน้ำลัด…

กกต.เชียงรายส่งมอบอาคารสุขานักเรียน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ร.ร.บ้านน้ำลัด…

24 ธันวาคม 2019
950   0

ดร.สมบูรณ์ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการรับมอบ อาคารห้องสุขานักเรียน จากการบริจาคทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย โดยนายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กกต.จ.เชียงราย และนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๑๐(พตส.๑๐)ต่อเนื่องจากกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อก่อสร้างอาคารสุขานักเรียน  6 ห้อง เป็นเงินจำนวน 165,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำลัด ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย