ข่าวสังคม » ถวายข้าวสาร จำนวน 18 ตัน

ถวายข้าวสาร จำนวน 18 ตัน

30 พฤศจิกายน 2019
5006   0

วันที่29 พ.ย 2562 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม(วธอ.รุ่นที่6) นำทีมโดยนายนิสิต สิทธิอาษา(คุณโจ) และสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สวปอ.มส9 นำโดย ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานบริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมถวายข้าวสารจำนวน18 ตัน ให้กับพระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เชียงราย