ข่าวสังคม » มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

30 พฤศจิกายน 2019
5997   0

วันที่28 พ.ย 2562 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส9) และนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.6) ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการฝึกวิชาชีพให้กองทุนกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย โดย ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะร่วมต้อนรับและรับมอบ