ข่าวทั่วไป » ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียน แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนบน

ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียน แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนบน

25 พฤศจิกายน 2019
6013   0

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานยุโรปประจำปีการศึกษา 2561 (DELF Scolaire A1-A2) ให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีนักเรียนจาก 19 โรงเรียนที่สอบวัดระดับผ่าน ในระดับ A1 จำนวน 159 คน และนักเรียนที่สอบผ่านในระดับ A2 จำนวน 30 คน เข้าร่วมพิธี

โดยมีนายวรพงษ์ สันติวงค์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนบน นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล ผู้ก่อตั้งสมาคมฝรั่งเศสจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตลอดจนคณะครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ทั่วเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีนาง Caroline SCHMITT ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประเทศไทย เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เชียงราย