ข่าวทั่วไป » เปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”

เปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”

25 พฤศจิกายน 2019
653   0

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย จัดกิจกรรมเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” บนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนเลขที่ จุด.359 (บางส่วน) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ร่วมในพิธีเปิดโครงการในการนี้ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส แห่งวัดห้วยปลากั้ง ทำพิธีเจิมป้ายห้องประชุมโครงการ “เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ในการนี้ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ทำพิธีมอบสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่า ชุมชนริมโขง ” ชุมชนริมโขง”  ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายจำนวน 20 สัญญา และเยี่ยมชม ตลาดเกษตรกรจำนวน 64 ร้านค้า พร้อมกันนั้นอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย และกลุ่มคลัสเตอร์ธนารักษ์พื้นที่ ธนารักษ์พื้นที่ กลุ่มที่ 16 น่าน แพร่พะเยา เชียงราย ณ โครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (ตลาดเกษตรกร)