ข่าวเทศบาล » งานป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย ประจำปี 2562

งานป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย ประจำปี 2562

14 พฤศจิกายน 2019
1588   0

เทศบาลนครเชียงราย โดย วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 (ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย) บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ เชิงสะพานขัวพญามังราย และจัดให้มีการประกวดเทพีนพมาศ โดยมี รัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

ผลของการประกวดปรากฏว่า

เทพีนพมาศ ได้แก่  หมายเลข 13 น.ส.กาญจนา ชัยมูลมั่ง สัดส่วน 34-23-37 น้ำหนัก 58 กิโลกรัม ส่วนสูง 177 ซม.

รองอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 16 น.ส.ประภาศิริ อินทะรังสี สัดส่วน 34-24-36  น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ส่วนสูง 174 ซม.

รองอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 17 น.ส.สุปวีณ์  ทับทิมคุณา สัดส่วน 35-26-37 น้ำหนัก 52กิโลกรัม ส่วนสูง 173 ซม.

รางวัลขวัญสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข 8 น.ส.สิดาพร  วอร์คเกอร์ สัดส่วน 31-22-37 น้ำหนัก 55กิโลกรัม ส่วนสูง 176 ซม.