ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม งานลอยกระทงประจำปี 2562

เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม งานลอยกระทงประจำปี 2562

12 พฤศจิกายน 2019
1077   0

ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม งานลอยกระทงประจำปี 2562 ณ ณบริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ เชิงสะพานขัวพญามังราย วันที่ 11 พฤศจิกายน เป็นการประกวดหนูน้อยนพมาศ ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 10 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้เยาวชนของชาติ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถพร้อมทั้งเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ให้ยั่งยืนสืบต่อไป