ข่าวสังคม » แห่งแรกในป.ไทยVGEC ม.ราชภัฏเชียงราย  ศูนย์ฯ“จัดหางาน” บริการนร.-นศ.ประชาชนฯทุกระดับ

แห่งแรกในป.ไทยVGEC ม.ราชภัฏเชียงราย  ศูนย์ฯ“จัดหางาน” บริการนร.-นศ.ประชาชนฯทุกระดับ

5 พฤศจิกายน 2019
1741   0

มร.ชร.-ก.แรงงาน และ 2 บริษัทดังฯ เปิดมิติใหม่ตั้ง “ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน” ใน ม.ราชภัฏเชียงราย  หวังนร.-นศ.-ประชาชนได้ประโยชน์เต็ม  อธิการบดีมร.ชร. หนุนเต็มที่  ส่วนรองอธิบดีกรมการจัดหางาน ก.แรงงาน  ชี้เป็นโครงการนำร่องแห่งแรกในประเทศไทยที่มีในม. ให้ความรู้และฝึกอบรมแนะแนวทางสู่ตลาดแรงงานระดับฝีมือ มีทักษะ ก้าวสู่ระดับสากล  ย้ำ! ยังเป็นการสนองนโยบาย “ประชารัฐ”อีกด้วย  ส่วน 2 บริษัทฯก็ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมเป็นวิทยากร

ที่บริเวณสวนไผ่ หน้า “สำนักงานศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” (มร.ชร.) หรือ  VGEC CRRU (Vocation Guidance and Employment Center  Chiang Rai  Rajabhat University ) หน้าตู้เอทีเอ็ม สำนักงานอธิการบดีมร.ชร.หลังเดิม (ปัจจุบันคือสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง)   เวลา 10.20 น วันที่ 5 พ.ย. (62)  ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.  นางเธียรรัตน์  นะวะมะวัฒน์  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตัวแทนอธิบดีฯ กระทรวงแรงงาน นายวินัย  ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงราย   ผศ.สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ์  รองอธิการบดี มร.ชร.ฐานะผอ.ศูนย์ฯ นายวิชชุพันธ์  จันทร์มณี  ผจก.แผนกสรรหาคัดเลือกบุคคลและศูนย์เรียนรู้ บริษัทฟู้ดแพชชั่น  จำกัด และ นายณัฐพงษ์ สุจริตธรรม ผจก.ฝ่ายบุคคลบริษัทปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (ร้านโอ๋กะจู๋)  ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน  โดยมี นางเธียรรัตน์ รองอธิบดีฯเป็นประธาน ในการจัดตั้ง “ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มร.ชร.  หรือชื่อย่อว่า VGEC CRRU สำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานอธิการบดีมร.ชร.หลังเดิม (สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์แนะแนว ให้คำปรึกษาสถานที่ฝึกงาน การหางานทำทั้งใน และต่างประเทศ และจัดอบรมให้ความรู้คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการ   อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งมีหน่วยงานในมร.ชร. ที่ร่วมรับผิดชอบได้แก่  คณะ/สำนักวิชาต่างๆ ได้ แก่ กองพัฒนานักศึกษา, โปรแกรมวิชาจิตวิทยาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, กองวิเทศสัมพันธ์ และสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ที่มี ผศ.ดร.วรินทรีย์  เยาว์ธานี รองอธิการบดีร.ชร.เป็นผู้กำกับสนับสนุนในการทำงานครั้งนี้ในด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมดำเนินการและรับผิดชอบด้วย

นางเธียรรัตน์  กล่าวว่า  ยินดีและเป็นเกียรติที่กรมการจัดหางานและสำนักงานจัดหางานเชียงรายที่ได้ ร่วมมือกับมร.ชร.ในการจัดตั้งศูนย์ VGEC CRRU ในครั้งนี้   ถือว่าเป็นนิมิตใหม่และเป็น “แห่งแรกในประเทศไทย” ที่มีศูนย์ส่งเสริมแนะแนวและฝึกอบรมการมีงานทำในมหาวิทยาลัย จึงเป็นโชคดีของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงด้วย   ที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตในประเทศ รวมทั้งการที่จะพัฒนาตนเองในทักษะต่างๆไปสู่การเป็นแรงงานต่างประเทศในระดับสากล ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

“ที่ผ่านมาเราขาดแรงงานในประเทศจึงต้องพึ่งแรงงานจากต่างประเทศปัจจุบันมี กว่า 3 ล้านคน จากที่เคยเป็นแรงงานไร้ฝีมือ (Unskill labour) ปัจจุบันส่วนใหญ่กลายเป็นแรงงานที่มีทักษะ (Skill labour) แล้ว เราต้องการพัฒนาตรงนี้ให้คนไทย  ปัจจุบันเราพบว่ามีผู้ว่างงานกว่า 4 แสนคน ส่วนมากจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่แล้วหันมาขายของออนไลน์ ได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะขาดทักษะ เหมือนคนปรุงอาหารขาย ถ้าอร่อยก็ขายได้ การร่วมมือกับมร.ชร.ครั้งนี้ยังเป็นการสนองนโยบายของ “ประชารัฐ”ด้วย  และขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้ใช้บริการจากศูนย์ฯแห่งนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เพราะที่นี่เป็นของคนเชียงราย ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ระดับต่างๆสามารถมาใช้บริการจากศูนย์ฯนี้ได้เพื่อเป็นแนวทางไปสู่วิชาชีพที่ตนเองต้องการต่อไป และ เมื่อผ่านการอบรมจากศูนย์ฯนี้แล้วจะเป็นการการันตีหรือรับประกันคุณภาพในการสมัครงานได้อีกด้วย”  รองอธิบดีกรมการจัดหางานฯกล่าว  

ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ มร.ชร.ได้ลงนามความร่วมมือกับ นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงราย  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กระทรวงแรงงาน เพื่อจัดตั้ง VGEC CRRU “ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน” โดยทั้ง 2 หน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานหลักในการทำงาน  ทั้งนี้เพื่อให้คำปรึกษาและสถานที่ฝึกงาน การหางานทำทั้งใน  และต่างประเทศ  และจัดอบรมให้ความรู้คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการ เพราะที่นี่มีการเปิดสอนหลายสาขา ใน 13 คณะฯ และนักศึกษาที่เรียนที่นี่ 95% เป็นคนเชียงราย เชื่อว่าจะได้ประโยชน์มาก อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมและเสริมทักษะ ได้แก่  กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. , โปรแกรมวิชาจิตวิทยาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, กองวิเทศสัมพันธ์ และสำนักประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและจะเป็นมรรคเป็นผลแก่คนเชียงรายและอื่นๆด้วย” อธิการบดีมร.ชร. กล่าว

ผศ.สุทัศน์ ฐานะผอ.ศูนย์ VGEC CRRU มร.ชร. กล่าวว่า ขอบคุณรองอธิบดีกรมการจัดหางาน ที่ได้เลือกที่มร.ชร.เป็นฐานในการเป็นศูนย์ฯ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นักศึกษาและประชาชนเชียงราย รวมทั้งนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆด้วย กองพัฒนานักศึกษามร.ชร. มีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในแต่ละปี ซึง ด้วยเพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานตามวิชาชีพที่ตนเองมีความถนัด  ซึ่งมีหน่วยงานในมร.ชร.จากคณะและสำนักวิชาต่างๆร่วมเป็นกรรมการในการทำงานและฝึกอบรมเสริมทักษะต่างๆให้ด้วย ที่สำนักงานศูนย์ฯยังมีข้อมูลต่างๆไว้ให้ค้นหาแหล่งงาน มีการหน่วยฝึกอบรมและทดสอบภาษาต่างๆ เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปอีกด้วย รองอธิการบดี มร.ชร.ฐานะผอ.ศูนย์ฯ กล่าว

นายวินัย  กล่าวว่า  การจัดตั้งศูนย์ VGEC CRRU แห่งนี้จะเป็นศูนย์ฯนำร่องแห่งแรก เพื่อให้ นศ.มร.ชร.ได้รับการแนะแนวอาชีพให้รู้ศักยภาพของตนเองมีความรู้เรื่องแนวโน้มตลาดแรงงาน มีการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การทดสอบแบบวัดความพร้อมด้านอาชีพ การหาแหล่งงานในต่างประเทศระบบออนไลน์ และแบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้ทราบถึงขึ้นตอนการหางาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และเตรียมความพร้อมในการมีงานทำอีกด้วย ที่นี่จะเป็นสถานที่แนะแนวให้ความรู้ด้านอาชีพ และให้คำปรึกษาแนะนำการหางานทำ การหาสถานที่ฝึกงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา การฝึกอบรม ซึ่งจะมีนักวิชาการแรงงานทั้งใน และต่างประเทศ มาปฏิบัติหน้าที่ประจำร่วมกับบุคลากรของ มร.ชร.เพื่อให้บริการแก่ นศ. ตลอดจนประชาชนทั่วไปและป้องกันการหลอกลวงจากนายจ้างและผู้ประกอบการผู้ไม่หวังดีด้วย   เราได้เปิดบริการจากวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ”  จัดหางานจังหวัดเชียงราย  กล่าว

นายณัฐพงษ์  กล่าวว่า  ดีใจมากที่ได้ร่วมทำงานกับมร.ชร. แม้จะเป็นบริษัทที่มีแบรนด์เล็กๆ ที่ก่อตั้งมาเพียง 3 คน เท่านั้นก็ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจซึ่งหลายคนรู้จักในนาม “สลัดโอ๋กะจู๋” ซึ่งปัจจุบันมีหลายสาขาอนาคตต้องมีที่เชียงรายแน่นอน ผจก.ฝ่ายบุคคล บ.ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (ร้านโอ๋กะจู๋) จ.เชียงใหม่  ผจก.ฝ่ายบุคคล บ.ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (ร้านโอ๋กะจู๋) จ.เชียงใหม่  กล่าว

สุดท้าย นายวิชชุพันธ์ กล่าวว่า ประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งศูนย์ฯที่นี้คุ้นเคย คือ BAR-B-Q PLAZA ที่สำคัญมร.ชร.มีการส่งเสริมและมีการเรียนการสอนด้วยซึ่งตนเองยินดีให้การสนับสนุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่นักเรียน นักศึกษา หรือยุวชนอยากมีงานทำหลังเลิกเรียนจะทำอะไรดี ซึ่งทางบริษัทยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ ผจก.แผนกสรรหาคัดเลือกบุคคลและศูนย์เรียนรู้ บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัด   จ.เชียงใหม่ กล่าวในที่สุด

รายงานข่าวเปิดเผยว่า การแถลงข่าวครั้งนี้ หลังแถลงข่าวแล้ว  ยังได้เชิญสื่อมวลชน ชมห้องทำงาน นิทรรศการและศูนย์ฯย์ข้อมูลด้วย  ที่สำนักงานฯคณะทำงาน ในครั้งนี้ ยังมี นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนฯเชียงราย นำคณะกรรมการและทีมงานสื่อฯแขนงต่างๆร่วมกิจกรรมด้วย รวมทั้ง มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “คุณสมบัตินักศึกษาฝึกงานที่นายจ้างต้องการ” โดย นายวิชชุพันธ์  จันทร์มณี  ผจก.แผนกสรรหาคัดเลือกบุคคลและศูนย์เรียนรู้ บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัด และ เรื่อง “คุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ” โดย นายณัฐพงษ์ สุจริตธรรม ผจก.ฝ่ายบุคคลบริษัทปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (ร้านโอ๋กะจู๋) โดยทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวต่างประสบความสำเร็จมาแล้วได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งมีนักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ในขณะเดียวกันยังมีผู้บริหารระดับต่างๆ คณบดีและผู้บริหาร ของ มร.ชร. ที่เกี่ยวข้องร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

———————————————————————–

สุรพล เวียงนนท์  “ทีมข่าวเชียงรายนิวส์ “ รายงาน /ภาพ –ทีมงานเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า