ข่าวสังคม » รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย

รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย

5 พฤศจิกายน 2019
965   0

พิมพ์ชนก ต๊ะศร บ้านสันตันกอก ม.2 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย จาก พระเมธีวชิโรดม ว.วชิรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน