ข่าว มร. ชร. » ชมรมทูบีฯ ม.ราชภัฏเชียงราย (แห่งแรกในประเทศไทย) รางวัลฯระดับ”ยอดเพชร” ! “ตักสิลาต้านยาฯ..ล้านนาตะวันออก”เครือข่าย จีน เมียนมา ลาว

ชมรมทูบีฯ ม.ราชภัฏเชียงราย (แห่งแรกในประเทศไทย) รางวัลฯระดับ”ยอดเพชร” ! “ตักสิลาต้านยาฯ..ล้านนาตะวันออก”เครือข่าย จีน เมียนมา ลาว

28 ตุลาคม 2019
1143   0

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เป็นครอบครัวใหญ่มีเครือข่าย มีเครือญาติเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกัน จากผลงานต่างๆที่ชมรมทูบีฯที่ทุกท่านได้ช่วยกันทำมาตลอดเวลา 17 ปีนั้น ทำให้ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจมาก และเลือกที่จะทำงานนี้ต่อไป… พระดำรัส ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน    (15 ก.ค.62 ) ที่ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 งาน มหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ครั้งที่ 17  ปี 2562

ชมรมทูบีฯมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.)ฐานะเป็นชมรมแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2546 ได้คิดค้นนวัตกรรมมาใช้ในชมรมฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้จริง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางชมรมของเราได้จัดทำนวัตกรรมสูตรลับแห่งความสำเร็จ ที่ทำให้ทุกชมรมฯในวงการยอมรับแม้แต่กระทรวงที่รับผิดชอบก็ให้ความสำคัญและได้รางวัลระดับต่างๆในทุกๆปีจนมาถึงปัจจุบัน คือ  M-STRONG และ The Change จุดเปลี่ยนของชีวิตของเยาชนและผู้คนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และในขณะเดียวกันทีมงานยังมีคำตอบของปัญหาที่เป็นวิชาการ คือ “ผลงานการวิจัย” ที่ส่งผลให้ที่นี่กลายเป็น “ตักสิลาต่อต้านยาฯแห่งล้านนาตะวันออก” ที่ใครๆจากชมรมทูบีฯทั่วไทยเดินทางไปศึกษารูปแบบและหลักการในการทำงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างไม่ขาดหาย…เป็นประจำหลายคณะในทุกๆเดือน

จากการรายงานของ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร.ในฐานะเลขานุการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน(แห่งแรกในประเทศไทย) มร.ชร. รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ(รพตบ.)”ระดับยอดเพชร” ปีที่ 3   ว่า  ตนเองและทีมงาน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน สมาชิกและคณะที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน “ชุมชนบ้านโคกล่าม จ.หนองบัวลำภู”  จากภาคอีสาน ซึ่งนำทีมโดย น.ส.คณานิตย์ ทองเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก  พร้อมสมาชิกชมรมทูบีฯ จำนวน 70 คน ที่ ศูนย์เพื่อนใจทูบีฯ มร.ชร. เมื่อ 25 ต.ค.(62) ที่ผ่านมา ต่างได้รับความรู้และแนวคิดต่างๆเพื่อเป็นแนวปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ และชมรมทูบีฯมร.ชร.ก็ยินดีต้อนรับจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับทุกๆองค์กรต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด..ตามปณิธานของชมรมฯคือ “ทูบีนัมเบอร์วัน..นิรันดร”…เพื่อประโยชน์สุขของสังคมไทย.ให้ห่างไกล..ยาเสพติดนั่นเอง

อย่างไรก็ตามชมรมทูบีฯมร.ชร.ยังได้สร้างเครือข่ายและสร้าง “นวัตกรรม” ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้นในทุกๆปีเป็นประจำ จนได้รับรางวัลต่างๆดังที่กล่าว ส่วนในจังหวัดเชียงรายชมรมฯต่างๆตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปถึง สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน ตำบล หมู่บ้าน สถานประกอบการ  องค์กรต่างๆ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคเหนือ เช่น พะเยา ลำพูน และประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สป.จีน  เมียนมา และ สปป.ลาว   ล้วนเป็นเครือข่ายและยังเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วย จนชมรมฯเหล่านั้นได้รับการพัฒนาก้าวสู่ “รางวัล” ระดับต่างๆ เช่น ในปี 2562 เฉพาะในจังหวัดเชียงราย มีดังนี้  จังหวัดเชียงรายในปีนี้ได้รับ 3 รางวัลดังนี้  1. ประเภทจังหวัด – ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล รพตบ. “ระดับทอง”  ปีที่ 3    2. ประเภทชุมชน- ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ รับรางวัล รพตบ. “ระดับยอดเพชร”  ปีที่ 3  และประเภทอาชีวศึกษาและ อุดมศึกษา 3.  ชมรมทูบีฯมร.ชร.ได้รับรางวัล รพตบ. “ระดับยอดเพชร”  ปีที่ 3  ประจำปีนี้เช่นกัน  (ไม่นับรวมองค์กรอื่นๆในปีที่ผ่านมา)  โดยได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากองค์ประธานชมรมทูบีฯ ซึ่งเป็นเป็นแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยในประเทศ   จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

         นี่คือ..บทบาทเพียงบางส่วน.. ของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน(แห่งแรกในประเทศไทย) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รางวัล รพตบ.”ระดับยอดเพชร” ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่สร้างคุณูปการ โดยทีมงานคุณภาพด้วยคนคุณภาพของ “ชมรมฯทูบีฯมร.ชร.” ในทุกๆด้านเพื่อสังคม..โดยแท้

——————————————————

สุรพล เวียงนนท์ “ทีมเชียงรายนิวส์” เชียงราย / รายงาน