เหนือสุดในสยาม » มอบโล่เกียรติคุณ รางวัล “คนดีศรีแม่สาย” ประเภทประชาชนทั่วไป

มอบโล่เกียรติคุณ รางวัล “คนดีศรีแม่สาย” ประเภทประชาชนทั่วไป

28 ตุลาคม 2019
1215   0

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย มอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ ผอ.รร.บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อ.แม่สาย ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “คนดีศรีแม่สาย” ประเภทประชาชนทั่วไป ด้านนักพัฒนาบริหารงานดีเด่น ในงานฤดูหนาวและของดีอำเภอแม่สายประจำปีของดีอำเภอแม่สายครั้งที่ 6 ประจำปี 2562