เหนือสุดในสยาม » พิธีเปิดโล้ชิงช้า หรือ ช่อง บ่อง ชุ  ประจำปี 2562

พิธีเปิดโล้ชิงช้า หรือ ช่อง บ่อง ชุ  ประจำปี 2562

11 ตุลาคม 2019
886   0

นายประพันธ์ สุริวงศ์ ปลัดอาวุโสแม่สาย ประธานพิธีเปิดโล้ชิงช้า หรือ ช่อง บ่อง ชุ ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์หมู่บ้าน ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายแดนชัย บุลมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป้งงาม ได้กล่าววัตถุประสงค์ความเป็นมาของประเพณีโล้ชิงช้า หรือ อ่าข่าเรียกว่า “แย้ขู่อ่าเผ่ว” มีต้นกำเนิดมาจาดินแดนที่มีชื่อว่า “จาแดลอง” คือ พื้นที่ในประเทศจีนในปัจจุบัน มีการกล่าวไว้ว่า ดินแดนจาแดลองจะมีการจัดประเพณีโล้ชิงช้าเป็นเวลา 33 วัน เมื่อเป็นเช่นนี้คนในดินแดนแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนจน คนรวย จะต้องเตรียมเสบียงอาหารเอาไว้ เพื่อใช้ในการฉลองในวันประเพณี

อรัญ พรจิรไพศาล ผู้ใหญ่บ้านผาฮี้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้เล่าความเป็นมา ประเพณีโล้ชิงช้า ถือว่า เป็นการให้ความสำคัญกับผู้หญิง ฉะนั้น ผู้หญิงอาข่ามีการแต่งกายด้วยเครื่องทรงต่างๆ อย่างสวยงามที่เตรีนมเอาไว้ตลอดทั้งปีมาสวมใส่เป็นกรณีพิเศษในเทศกาลนี้ สำหรับหญิงอาข่าจะแต่งกายเพื่อยกระดับชั้นวัยสาวตามขั้นตอน แสดงให้คนในชุมชนได้เห็นพร้อมทั้งขึ้นโล้ชิงช้า แล้วต้องร้องเพลงทั้งลักษณะคู่และเดี่ยวอีกด้วย ประเพณีโล้ชิงช้าจัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลองพืชพรรณที่จะเก็บเกี่ยวไว้บริโภค เนื่องจาพืชไร่พืชสวนต่างๆ ที่ปลูกลงไปพร้อมที่จะได้ผลผลิตแล้ว โดยมีสุภาษิตกล่าวไว้ว่า “ขู่จ่า หม่าโบะ หม่าโบะ” ซึ่งมีความหมายว่า ประเพณีโล้ชิงช้ามีอาหารหลากลาย และสมบูรณ์นั่นเอง ชาวอาข่าได้สืบทอดประเพณีนี้มาเป็นเวลา 2,700 กว่าปีแล้ว

ซึ่งในปัจจุบันประเพณีโล้ชิงช้าจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และต้นเดือนกันยายน ตรงกับช่วงที่ผลผลิต กำลังงอกงาม และพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วัน ในระหว่างนี้อ่าข่าจะดายหญ้าในไร่ข้าวเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากดายหญ้าแล้วก็รอสำหรับการเก็บเกี่ยว ตรงกับเดือนของอาข่าคือ “ฉ่อลาบาลา” ประเพณีโล้ชิงช้าของชาวอาข่า ถือเป็นพิธีกรรมที่มีคุณค่ามากด้วยภูมิปัญญาที่ใช้ในการส่งเสริมความรู้แล้ว ยังเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตประจำวันของอ่าข่าอีกมากมาย

ส่วนงานโล้ชิงช้าในปีนี้ มีความคึกคักอย่างมาก เป็นงานสุดท้ายของชนเผ่าอาข่าของปีนี้ ก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมงานโล้ชิงช้าเป็นจำนวนมาก และมีร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมาย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามานี้ด้วย ส่วนสะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮี้ ที่ได้ทำขึ้นใหม่ในหมู่บ้าน สามารถเดินผ่านชมวิว ชมต้นกาแฟอย่างใกล้ชิด นักท่องเที่ยวเข้าชมไม่ขาดสาย บ้านผาฮี้ มีจุดชมวิวอยู่หลายจุด สามมารถมองเห็นได้อยู่สามดอย 1 ดอยจ้อง 2 ดอยผู้เฒ่า และ 3 ดอยตุง เป็นจุดกลางพอดีที่อยากสัมผัสธรรมชาติต้องมาเยือนแม่สาย ผ่านดอยตุง  ผาฮี้  ผาหมี ถ้าหลวง สระมรกต ขุนน้ำนางนอง หนาวนี้ เจอกันที่ผาฮี้ชมวัฒนธรรม แหล่งธรรมชาติ บรรยากาศที่สดชื่น