ข่าวเทศบาล » งานสืบสานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า(บ่องฉ่องตุ๊)ชาติพันธุ์นครเชียงราย ประจำปี 2562

งานสืบสานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า(บ่องฉ่องตุ๊)ชาติพันธุ์นครเชียงราย ประจำปี 2562

11 ตุลาคม 2019
842   0

นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ประธานพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า(บ่องฉ่องตุ๊)ชาติพันธุ์นครเชียงราย ประจำปี 2562 โดยมีนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวรายงานในการจัดงานเพื่อส่งเสริมการแสดงออกและอนุรักษ์ประเพณีการโล้ชิงช้า วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่า ซึ่งจัดการแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีโล้ชิงช้าในการรวมพี่น้องชนเผ่า ตลอดจนจัดให้มีการเล่าประวัติความเป็นมาเทศกาลโล้ชิงช้า พร้อมการแสดง

  • กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่
  • การสาธิตการโล้ชิงช้า
  • การแสดงจำลองวิถีชีวิตชนเผ่า
  • การจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชนเผ่า
  • การแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่า

ประเพณีการโล้ชิงช้า เป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชนเผ่าหลังการฉลองความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณหลังเสร็จสิ้นฤดูกาล ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ.เมือง จ.เชียงราย