ข่าวเทศบาล » มอบโล่เกียรติคุณ ในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562”

มอบโล่เกียรติคุณ ในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562”

11 ตุลาคม 2019
763   0

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบโล่เกียรติคุณ ให้เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น จำนวน 16 คน ในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562” ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย