ข่าวหน้าหนึ่ง » ชนะเลิศระดับชาติ

ชนะเลิศระดับชาติ

11 ตุลาคม 2019
374   0

อาจารย์ ดร.พรหทัย พุทธวัน ผู้สอนโปรแกรมฯ“ฟู้ดไซน์” คณะวิทยืฯมร.ชร.แสดงความยินกับนักศึกษาในทีม ทั้ง 3 คน ได้แก่ นายชาญณรงค์ ฐานนาเรือ, น.ส.จิรัชยา สักลอ และ น.ส.มณฑกานต์ วงค์ตะวัน  ทั้งหมดเป็น น.ศ.ปีที่ 4 จากงาน Food Ingredients ASIA ตามข่าว