ข่าวหน้าหนึ่ง » ส่งเสริมความรู้สื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย

ส่งเสริมความรู้สื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย

11 ตุลาคม 2019
269   0

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมจัดการอบรมโครงการ Happy Media, Happy Money เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผนการเงินและการออมให้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดเชียงราย รวมถึงทักษะการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้รับสารในปัจจุบัน โดยมี นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี อุปนายกสมาคมฯ ร่วมเปิดงาน และ กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดร. พฤทธิ์ พุฒจร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเป็นวิทยากร มีสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกว่า 80 ราย เมื่อ 2 ก.ย. 2562 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย