ข่าวทั่วไป » มทบ.๓๗ ส่งทหารรับราชการครบกำหนด ปลดประจำการ อำลาธงชัยเฉลิมพล

มทบ.๓๗ ส่งทหารรับราชการครบกำหนด ปลดประจำการ อำลาธงชัยเฉลิมพล

31 ตุลาคม 2019
464   0

เช้าวันนี้(๓๑ ต.ค.๖๒) ที่ลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง  เชียงราย พลตรีสัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช เป็นประธานพิธีส่งทหารรับราชการครบกำหนด ปลดประจำการ อำลาธงชัยเฉลิมพล โดยมีพลทหารประจำการครบกำหนดผลัดที่ ๒/๖๐, ๒/๖๑, ๑/๖๒ จำนวน ๓๐๖ นาย ประกอบด้วย จากมณฑลทหารบกที่ ๓๗ จำนวน ๒๔๑ นาย และจากกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๖๕ นาย

พลตรีสัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ กล่าวว่าได้ดำเนินการปลดทหารกองประจำการ และปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหารของกองทัพบกมาจนครบกำหนด ซึ่งมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ได้เตรียมการในเรื่องการปลดประจำการในหลายด้าน เพื่อเป็นเกียรติที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนและประเทศชาติ นอกจากนี้ ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ก่อนปลดประจำการ มณฑลทหารบกที่ ๓๗ได้จัดอบรมหลักสูตรด้านวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะนำไปสู่การประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานทหาร เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและทหารกองประจำการได้มีโอกาสสมัคร และคัดเลือกเข้าทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสม โดยมีการตกลงจ้างงานในหลายธุรกิจ

ทั้งนี้ กองทัพบกขอขอบคุณทหารกองประจำการในความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่ประจำการในหน่วยทหาร และได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่าทหารกองประจำการเป็นกำลังสำคัญของกองทัพในงานด้านความมั่นคง ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ อาทิ การช่วยเหลือภัยพิบัติ งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และงานจิตอาสา

กองทัพบก เชื่อมั่นว่าทหารที่ปลดประจำการทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ชายไทยอย่างครบถ้วน พร้อมที่จะกลับไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นคนดีของสังคม และช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ หน่วยทหารต้นสังกัดเดิมจะยังคงดำรงการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่ปลดประจำการไปแล้ว ในลักษณะให้คำปรึกษาหรือให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป