ข่าวสังคม » คอนเสิร์ตการกุศล “ร้องบรรเลงเพลงเพื่อพาน”

คอนเสิร์ตการกุศล “ร้องบรรเลงเพลงเพื่อพาน”

30 กันยายน 2019
1252   0

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ร่วมกับ คุณผ่องศรี จิริศานต์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล “ร้องบรรเลงเพลงเพื่อพาน” เพื่อนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง โรงเรียน 2 แห่งในจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ อีกหนึ่งแห่ง

โดยนำรายได้ทั้งหมด 2,290,000 บาท แบ่งให้สถานที่ต่างๆดังนี้

  1. โรงพยาบาลพาน 700,000 บาท
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน 500,000 บาท
  3. โรงพยาบาลพญาเม็งราย 320,000 บาท
  4. โรงพยาบาลป่าแดด 320,000 บาท
  5. โรงเรียนบ้านหนองบัว 150,000 บาท
  6. โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 150,000 บาท
  7. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 150,000 บาท

ได้ทำพิธีมอบเงินทั้งหมดในวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยมี นายภาษเดช หงษ์ลดารมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาร่วมมอบเงินรายได้ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช