ข่าวทั่วไป » คปภ.เชียงรายเดินหน้ารณรงค์ พ.ร.บ. ประสานบริษัทฯลงพื้นที่รับประกันภัย

คปภ.เชียงรายเดินหน้ารณรงค์ พ.ร.บ. ประสานบริษัทฯลงพื้นที่รับประกันภัย

19 กันยายน 2019
658   0

คปภ.เชียงรายเดินหน้ารณรงค์ พ.ร.บ.

ประสานบริษัทลงพื้นที่รับประกันภัย

วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับนายยัง พรหมเมือง อาสาสมัครประกันภัย พร้อมบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบจากรถ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการรับประกันภัย อบต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โดยมีผู้นำรถมารับบริการประกันภัยรถ จำนวน 75 คัน เป็นรถยนต์ 3 คัน จักรยานยนต์ 61 คัน และรถอีแต๋น (รถใช้งานเกษตรกรรม) 11 คัน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความมั่นคงให้กับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและครอบครัว โดยใช้ระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะเจ้าของรถ ผู้ใช้รถ หรือผู้ครอบครองรถซึ่งต้องมีการจัดทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ)

ปัจจุบันพบว่ามีรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเชียงราย จึงร่วมกับนายยัง พรหมเมือง อาสาสมัครประกันภัย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบจากรถ จำกัด ออกหน่วยบริการรับประกันภัย ณ อบต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ซึ่งการออกหน่วยบริการรับประกันภัยดังกล่าวก็ได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนในพื้นที่นำรถมารับบริการประกันภัยเป็นจำนวนมาก